Help Desk Software (phần mềm quản lý dịch vụ IT)

ServiceDesk Plus là một phần mềm giúp bàn với tài sản tích hợp và quản lý dự án xây dựng trên khuôn khổ ITIL. Nó có sẵn trong 29 ngôn ngữ khác nhau được sử dụng bởi hơn 85.000 công ty IT, trên 186 quốc gia, để quản lý bàn trợ giúp CNTT của họ và tài sản.

Tính năng nổi bật:

1. Quản lý dự án IT


Với Quản lý dự án tích hợp với dịch vụ bàn Plus, quản lý dự án là đơn giản cho quản trị viên CNTT. Đây là một cách tuyệt vời để cộng tác với các nhóm khác nhau và các chuyên gia. Không phụ thuộc vào kích thước của dự án, bạn có thể dễ dàng theo dõi quản lý các dự án một cách dễ dàng.

2. Phân công xử lý vé (ticket) tự động


Tính năng tự động phân công mới phân phối dựa trên tải trọng hiện tại trên các kỹ thuật viên của bạn. Nó cũng kiểm tra cho sẵn sàng của họ và SLA gắn liền với trước khi được phát cho phù hợp.

3. Qui định các điều luật (rule) trong hoạt động kinh doanh


Đặt điều phối trợ giúp của bạn cho việc sử dụng tốt hơn bằng cách thực hiện quy tắc kinh doanh, cho phép phân loại, phân loại và giao dựa trên bất kỳ tiêu chuẩn phù hợp với môi trường kinh doanh của bạn.


Tham khảo tính năng & download về dùng tại website http://www.manageengine.com/products/service-desk/