Quảng cáo trực tuyến

Quảng cáo trực tuyến, quảng cáo trên mạng nhằm cung cấp thông tin, đẩy nhanh tiến độ giao dịch giữa người mua và người bán. Nhưng quảng cáo trên Web khác hẳn quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, nó giúp người tiêu dùng có thể tương tác với quảng cáo. Khách hàng có thể nhấn vào quảng cáo để lấy thông tin hoặc mua sản phẩm cùng mẫu mã trên quảng cáo đó, thậm chí họ còn có thể mua cả sản phẩm từ các quảng cáo online trên Website. Hầu hết 90% dân trí thức mọi khi quyết định vấn đề gì đều cần lên mạng tìm hiểu thông tin. Qua kênh tìm kiếm "google search" cho họ kết quả tham khảo: vd: quyết định mua xe hơi thì đến đâu, mua điện thoại thì mua loại nào tốt...