Phần mềm quản lý dự án với Project'Or RIA

Phần mềm quản lý dự án mã nguồn mở Project or riaProject'Or RIA một nguồn phần mềm Quản lý dự án mở, cố gắng để thu thập trong một công cụ duy nhất tất cả các chức năng cần thiết để tổ chức các dự án của bạn.

Mục tiêu là để giữ cho nó đơn giản, dễ sử dụng trên một ngày để hoạt động ngày, trong khi bao gồm hầu hết các chức năng quản lý dự án:


     quản lý nhiều dự án, colllaborative, đa ngôn ngữ, làm việc (web 2.0), dễ sử dụng;
     quản lý các hoạt động theo kế hoạch, vé, sự kiện quan trọng, hành động, phụ thuộc giữa các hoạt động / sự kiện quan trọng / dự án;
     quản lý khối lượng công việc, thực tế việc phân bổ, quy hoạch (Gantt);
     quản lý chi phí các nguồn lực, chi phí, thanh toán;
     quản lý rủi ro, các vấn đề;
     quản lý các cuộc họp, các câu hỏi, quyết định;
     quản lý văn bản và các phiên bản của tài liệu;
     quản lý các yêu cầu, trường hợp kiểm tra và các buổi kiểm tra;
     quản lý công việc;
     gửi email tự động, tạo ra các cảnh báo dựa trên các chỉ số;
     đầy đủ parametrable để được thích nghi với bất kỳ loại dự án, trong khi vẫn giữ cho nó đơn giản để thiết lập;


Mô tả

Project'Or RIA là một tổ chức dự án ứng dụng Internet phong phú.
Project'Or RIA tập trung vào các dự án CNTT, nhưng cũng tương thích với tất cả các loại dự án.

Mục đích của nó là đưa ra một công cụ duy nhất để thu thập tất cả các thông tin về các dự án.

Thực tế là quản lý dự án nhiều phần mềm chỉ tập trung vào việc lập kế hoạch. Nhưng nó là một điểm hạn chế quá nhiều điểm. Tất nhiên kế hoạch là một hoạt động quan trọng của quản lý dự án là một trong những chìa khóa thành công của dự án, nhưng nó không phải là người duy nhất.

Quản lý dự án cần phải thấy trước tất cả những gì có thể xảy ra, đo lường rủi ro, xây dựng kế hoạch hành động kế hoạch giảm nhẹ.
Nó cũng quan trọng để theo dõi và giữ dấu vết của tất cả những gì đang xảy ra với các dự án: sự cố, lỗi, yêu cầu thay đổi, yêu cầu hỗ trợ, ...

Trong mục tiêu này, Project'Or RIA cho khả năng hiển thị tất cả các cấp quản lý dự án.
Ở cấp độ thấp hơn, dự án theo dõi bao gồm trong việc thu thập tất cả các thông tin, và duy trì nó đến nay. Điều này liên quan đến tất cả các nhóm hoạt động.
cấp trên, chỉ đạo dự án sử dụng dữ liệu theo dõi để đưa ra quyết định xây dựng kế hoạch hành động. Điều này cho phép mang lại những điều chỉnh cần thiết để nhắm mục tiêu vào các mục tiêu của dự án.

Mục tiêu của Project'Or RIA là để có phương pháp quản lý dự án độc lập. Dù sự lựa chọn của bạn trên phương pháp này, bạn có thể sử dụng Project'Or RIA.


Tính năng nổi bật


- Quản lý tài chính (chi phí dự án)

- Quản lý rủi ro dự án

- Xem log

- Quản lý tiến độ dự án

 - Quản lý task, công việc cho từng dự án

- Báo cáo trực quan, biểu đồ chart

- Comment, trao đổi trực tiếp trên từng task

- Assign task, hệ thống tự động gửi mail cho từng cá nhân tham gia dự án

- Tự động sinh ra plan chart giống microsoft project trong ms office

Công nghệ

-Mã nguồn mở PHP

- Database MYSQL

Download mã nguồn: http://projectorria.toolware.fr/index.php/menu_download_en/menu_download_en-2

Một số hình ảnh

phần mềm quản lý dự án

 project plan

project chart