Cách tạo modal dialog cho trang web với thư viện javascript jQuery.

Bài viết hướng dẫn các bạn cách tạo modal dialog cho trang web với thư viện javascript jQuery.

 

 

Link download mã nguồn