Tập hợp template joomla miễn phí

Với nhiều joomla template miễn phí, tha hồ cho các bạn lập trình chọn lựa. Phiên bản 2.5 đến 3.5, giao diện thường đến giao diện responsive (co giản theo màn hình)

Link1 : http://rizvn.net/topics/free-joomla-2-5-templates/

Link2: http://bowthemes.com/showcase/joomla-templates.html