Thiết kế web mã nguồn mở joomla

thiết kế web joomlaJoomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Tếng Anh : Open Source Content Management Systems). Joomla được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet.Joomla có các đặc tính cơ bản là: bộ đệm trang (page caching) để tăng tốc độ hiển thị, lập chỉ mục, đọc tin RSS (RSS feeds), trang dùng để in, bản tin nhanh, blog, diễn đàn, bình chọn, lịch biểu, tìm kiếm trong Site & hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Joomla được sử dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ những website cá nhân cho tới những hệ thống website doanh nghiệp có tính phức tạp cao, cung cấp nhiều dịch vụ & ứng dụng. Joomla có thể dễ dàng cài đặt, dễ dàng quản lý và có độ tin cậy cao.

Joomla có mã nguồn mở do đó việc sử dụng Joomla là hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người trên thế giới, linh hoạt trong xử lý, mã nguồn rộng nhiều module miễn phí, nhiều giao diện chuyên nghiệp...

Joomla phù hợp cho làm web tin tức giới thiệu công ty, web ecommerce (nhờ có component: VirtueMart); đa ngôn ngữ (nhờ component JoomFish); module tin tức (K2 Component); Module slideshow (
mod_slideshow_pro) và nhiều module khác

 Xem thêm video hướng dẫn