Tập hợp template joomla miễn phí

Với nhiều joomla template miễn phí, tha hồ cho các bạn lập trình chọn lựa. Phiên bản 2.5 đến 3.5, giao diện thường đến giao diện responsive (co giản theo màn hình)

Link1 : http://rizvn.net/topics/free-joomla-2-5-templates/

Link2: http://bowthemes.com/showcase/joomla-templates.html

 

 

 

 

Thiết kế web mã nguồn mở joomla

thiết kế web joomlaJoomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Tếng Anh : Open Source Content Management Systems). Joomla được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet.

Site Map

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.