CS-Cart

Cs-cart

 


Thanh toán nội địa & Quốc tế
Hệ thống khuyến mãi
Google Sitemap
Order Barcode
Hệ thống GiftCard
Quản lý Users
Hệ thống SEO
Hệ thống điểm thưởng
Hệ thống Maketing
Hệ thống phân vùng cửa hàng
Hệ thống chống Fraud
Hệ thống Bill tự động
Hệ thống Webmail
Hệ thống đa tiền tệ
Hệ thống chống upSale
Đa ngôn ngữ
Hệ thống SMS
Hệ thống bán hàng đa cấp
Hệ thống Mail
Quản lý đơn hàng
Quản lý vận chuyển
Thống kê Sale - Traffics
Bình luận - Đánh giá
RSS Feed
Hệ thống chat
Hệ thống thư ngỏ
Quản lý bán sỉ - bán lẻ
Hệ thống quản lý Blocks
Hệ thống form tự tạo
Hệ thống quản lý thuế