Danh sách diễn đàn Việt Nam, nước ngoài

 

Danh sách các diễn đàn Việt Nam + Nước ngoài (trên 30.000 diễn đàn có thứ hạng cao) thuận tiện cho việc spam backlink.

Link download: http://www.thietkeweb123.com/download/weblist.rar