Lastest articles

Thiết kế website trường học, website giáo dục đào tạo

Đa số các trường học trong cả nước hiện nay vẫn còn thiếu một website - nơi đăng thông tin, giới thiệu, thông báo,...tới giáo viên, phụ huynh, học sinh,...với cả bạn bè bên ngoài, cựu học sinh,....

 

Tùy theo nhu cầu của từng trường mà

thiết kế website giáo dục đào tạo

sẽ tư vấn, đáp ứng. Gợi ý bố cục như sau...

 

 • Trang chủ
 • Tin tức
 • Sự kiện
 • Lịch giảng dạy
 • Thời khóa biễu
 • Biễu mẫu
 • Tuyển dụng/đào tạo
 • Chương trình đào tạo
 • Học phí
 • Chương trình chăm sóc (mầm non)
 • Chương trình sinh hoạt (mầm non)
 • Hình ảnh hoạt động
 • Thi Trắc nghiệm (Theo yêu cầu)
 • Sơ đồ, bố trí giáo viên
 • ....

Giá tham khảo: từ 4 đến 10 triệu.

Liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các dự án đã thực hiện: