Samsung Galaxy S4 I9500  Samsung Galaxy S IV I9500
Samsung Galaxy S4 I9500

Giá: 15,990,000 VND


Tính năng:
- wifi, 3G
- Cảm ứng
(Xem thêm tại website: www.thietkeweb123.com)

Thietkeweb123.com