Thư viện phần mềm, crack phần mềm, phần mềm miễn phí

Windows Loader dùng để crack windows7

 Link download: http://dl.dropbox.com/u/86298781/WindowsLoader.rar

 

Phần mềm so sánh sự khác nhau về cấu trúc, dữ liệu sql server (SQL Diff)

Bạn có thể so sánh sự khác biệt về cấu trúc, data giữa 2 database sql server 1 cách dễ dàng, biến data nguồn = data đích và ngược lại

Link download: http://dl.dropbox.com/u/86298781/softwares/Diff_SQL.rar