Dùng javascript, css, jquery làm thanh cuộn cho tag div

Dùng javascript, css, jquery làm thanh cuộn cho tag div. Đó là kỹ thuật kết hợp html, css, javascript, jquery để làm thanh cuộn dùng tag div với màu sắc đẹp mắt.

Dùng 1 div bao ở ngoài làm khung. div ở trong chứa nội dung có chức năng cuộn với thanh cuộn có skin do ta thiết kế trông rất ấn tượng cho website. Kỹ thuật này dùng cho website bạn muốn có 1 trang cố định chiều cao, rộng, nội dung bên trong cuộn trông như 1 cửa sỗ.

Demo: http://thietkeweb123.com/demo/div-scroll-bar/

Link download mã nguồn: http://thietkeweb123.com/demo/div-scroll-bar.rar