jQuery và jCarousel Lite - Tạo thanh cuộn ấn tượng cho website tin tức

Dùng jQuery và jCarousel Lite - Tạo thanh cuộn ấn tượng cho website tin tức.

Website của bạn muốn có 1 góc trái/phải chứa khoảng 50 tin mới nhất, khung chứ khoảng 10 tin, mỗi 30s thì cuộn lên 1 tin trông rất đẹp mắt.

Demo: http://thietkeweb123.com/demo/cuon-tin-tuc/

Link download mã nguồn: http://www.thietkeweb123.com/demo/cuon-tin-tuc.rar