css-tooltip dùng cho giới thiệu mô tả sản phẩm

CSS Tooltip là sự kết hợp html, css, javascript, jquery để tạo ra tooltip khi rê chuột vào hình ảnh sản phẩm hiện lên mô tả tóm lược sản phẩm

Ví dụ này thích hợp cho website của bạn muốn hiện mô tả sản phẩm cho 1 số website mua bán như: shop điện thoại, shop quần áo,....


Xem demo

Link download mã nguồn

css tooltip demo