Zoom hình ảnh với javascript và jquery

Bạn muốn hình ảnh sản phẩm khi click chuột vào sẽ phóng to lên và xem được những hình hình ảnh khác cùng thư viện?

Link download