Tạo bo góc bằng css

Để tạo khung hình cho web theo cách truyền thống là phải dùng hình bo góc ở 4 cạnh, nay đã có thể sử dụng công cụ tạo bo góc theo ý muốn các bạn.

B1. vào địa chỉ: http://thietkeweb123.com/border-radius.html

B2. Nhập thông số cần bo góc theo ý thích với hình ảnh trực quan

B3. Copy đoạn code dán vào file css là có thể sử dụng

 

VD:

Trong file CSS

.bo-goc

{

 -webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;

}

 

Trong HTML

 

<div class="bo-goc">Nội dung</div>

 

bo góc bằng css