Dropdown menu

Hiện nay Dropdown menu là dạng menu rất phổ biến trên nhiều trang web đặc biệt là những trang web có cấu trúc phức tạp và cần nhiều Categories để hiển thị hết nội dung của trang. Do vậy Dropdown menu là dạng menu lý tưởng để giải quyết vấn đề này. Trước đây nếu muốn có được Dropdown menu bạn cần phải dùng Javascript và cũng hơi rắc rối mới có được menu như ý.

 

Download source 1

Download source 2

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại website: http://cssmenumaker.com/drop-down-css-menus