tài liệu học UNIX

 

Linux là hệ điều hành. Về mặt nguyên tắc hệ điều hành cũng là một software; nhưng đây là một software đặc biệt – được dùng để quản lý, điều phối các tài nguyên (resource) của hệ thống (bao gồm cả hardware và các software khác). Linux còn được gọi là Open Source Unix (OSU), Unix-like Kernel, clone of the UNIX operating system.

Hướng dẫn cài đặt CentOS

Chào các bạn , học linux đang là một nhu cầu của nhiều người , tôi cũng mới bắt đầu đi học nói thôi ,Web tôi từ nay sẽ có mục mới là học linux , tôi sẽ viết lại những cái gì mà tôi học được cho các bạn xem , có thể là đi học thì nhiều nhưng tôi viết lại chắc là không đầy đủ lắm mong các bạn thông cảm nhé , tôi viết lại những bài tôi đã học cũng là một cách để tôi ôn lại những gì mình đã học .